Gå til hovedinnhold

Vikariat - styring og utredning

Vi har et ledig vikariat fram til 1. juni 2020 innenfor arbeidsområdet styring og utredning. Stillingen hører til under resultatområdet Juss og rammevilkår . Snarlig tiltredelse er ønskelig.


Petroleumstilsynet er både en tilsynsetat og et direktorat. Vi søker nå etter en motivert medarbeider til arbeid med styringsdialogen med Arbeids- og sosialdepartementet og arbeid med større utredninger.
 
Søk på stillingen (søknadsfrist 24. april 2019)
 
Arbeidsoppgaver 
 • Styringsdialogen med departementet, inkludert etatsstyringsmøter, tildelingsbrev, årsrapport, risikobilde m.m.
 • Utredningsarbeid som for eksempel:
  • Arbeid med stortingsmeldinger
  • Etatens strategi- og kvalitetsprosesser
  • Rådgiving til departementet
  • Faglige utredninger innenfor etatens ansvarsområde
 • Samordning av enkelte høringer og NOUer
 • Stillingen innebærer nært samarbeid med andre faglige ressurser i resultatområdet Juss og rammevilkår og Ptils øvrige fagområder og tilsynslag  

Ønskede Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagbakgrunn
 • Analytiske ferdigheter og erfaring fra skriftlig utredningsarbeid på norsk og engelsk
 • Kunnskap om og gjerne erfaring fra statlig forvaltning og styringsdialog
 • Kunnskap om Ptils rolle og ansvar som tilsynsetat og direktorat
 • Erfaring med strategisk arbeid og planlegging
 • Kjennskap til oppfølging av HMS og god helhetsforståelse for dette området
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsegenskaper og høy faglig motivasjon
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Vi kan tilby

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Bred kontakt med næringen og andre myndigheter
 • Gode muligheter til videre kompetanseoppbygging og egenutvikling
 • Et godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning
 • Moderne IKT-løsninger
 • Moderne og innbydende lokaler
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter i og utenfor huset
 • Bedriftshytte ved sjøen og på fjellet 
Kontaktinformasjon

Sigve Knudsen
direktør for juss og rammevilkår
+47 51873269

Gunnar Dybvig
leder for styring og utredning
+47 51873387
 
Søk på stillingen (søknadsfrist 24. april 2019)
 
 
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også medvirker til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet med hensyn til kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb hos oss. Petroleumstilsynet jobber aktivt med IA-arbeid, som innebærer blant annet at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.