Gå til hovedinnhold

Vedlikeholdsstyring

Vi søker en ny medarbeider med relevant erfaring og strategiske evner innen vedlikeholdsstyring.


Vedlikeholdsstyring er sentralt i petroleumsvirksomheten, og har betydning for forebygging av ulykker. Det er i dette perspektivet vi i Petroleumstilsynet overvåker risikobildet og fører tilsyn med vedlikehold og vedlikeholdsstyring.

Ønsker du å bidra i dette faglige arbeidet?    

Søk på stillingen (søknadsfrist 23. april)

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i det faglige arbeidet med vedlikeholdsstyring i petroleumsvirksomheten
 • Bidra i tverrfaglige team med å planlegge og føre tilsyn med aktørene i petroleumsvirksomheten
 • Overvåking av risikobildet i petroleumsvirksomheten
 • Gjennomføre og følge opp utredninger og analyser
 • Bidra i utvikling av regelverk og standarder
 • Holde oversikt over nasjonal og internasjonal forskning og standardisering
 • Bidra i strategiarbeid innenfor fagområdet
 • Bidra i kunnskapsutvikling og formidling
 • Delta og bidra i eksterne myndighetsfora
 • Følge opp og eventuelt granske hendelser og ulykker

Ønskede Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets
 • God kunnskap om vedlikeholdsstyring i petroleumsvirksomheten
 • God kjennskap til forskrifter, normer og standarder på dette området, og gjerne erfaring med standardiseringsarbeid nasjonalt eller internasjonalt
 • Søker til stillingen bør ha minst 10 års relevant erfaring.
 • Erfaring med operativ vedlikeholdsstyring og/eller planlegging, helst ledererfaring
 • Erfaring med tilsyn eller internrevisjoner
 • Bred erfaring med vedlikeholdsstyring, blant annet klassifisering (kritikalitetsvurderinger), oppbygging av risikobaserte vedlikeholdsprogram,
  IT-baserte vedlikeholdssystem, vedlikeholdsoptimalisering, vedlikeholdseffektivitet, reservedelslogistikk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som tilsettes må fremlegge gyldig helseerklæring etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet. Stillingen har videre krav til grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for arbeid på sokkelen

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og høy faglig motivasjon
 • Evne til strategisk tenkning
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Vi kan tilby

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver  
 • Bred kontakt med ulike aktører og fagmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt 
 • Gode muligheter til videre kompetanseoppbygging og utviklingsmuligheter  
 • Et godt tverrfaglig og sosialt miljø 
 • Lønn etter avtale 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjon- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Fadderordning 
 • Moderne IKT-løsninger 
 • Ordnede arbeidsforhold 
 • Moderne og innbydende kontorlokaler 
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter i og utenfor huset 
 • Bedriftshytte ved sjøen og på fjellet   

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også medvirker til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet med hensyn til kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb hos oss. Petroleumstilsynet jobber aktivt med IA-arbeid, som innebærer blant annet at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.