Gå til hovedinnhold

Vedlikeholdsstyring

Vi søker en ny medarbeider med relevant erfaring og strategiske evner innen vedlikeholdsstyring.


Vedlikeholdsstyring er sentralt i petroleumsvirksomheten, og har betydning for forebygging av ulykker. Det er i dette perspektivet vi i Petroleumstilsynet overvåker risikobildet og fører tilsyn med vedlikehold og vedlikeholdsstyring.

Ønsker du å bidra i dette faglige arbeidet? 

SØK PÅ STILLINGEN

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i det faglige arbeidet med vedlikeholdsstyring i petroleumsvirksomheten
 • Bidra i tverrfaglige team med å planlegge og føre tilsyn med aktørene i petroleumsvirksomheten
 • Overvåking av risikobildet i petroleumsvirksomheten
 • Gjennomføre og følge opp utredninger og analyser
 • Bidra i utvikling av regelverk og standarder
 • Holde oversikt over nasjonal og internasjonal forskning og standardisering
 • Bidra i strategiarbeid innenfor fagområdet
 • Bidra i kunnskapsutvikling og formidling
 • Delta og bidra i eksterne myndighetsfora
 • Følge opp og eventuelt granske hendelser og ulykker

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets
 • God kunnskap om vedlikeholdsstyring i petroleumsvirksomheten
 • God kjennskap til forskrifter, normer og standarder på dette området
 • Søker til stillingen bør ha minst 10 års relevant erfaring
 • Erfaring med operativ vedlikeholdsstyring og/eller planlegging, helst ledererfaring
 • Bred erfaring med vedlikeholdsstyring, blant annet klassifisering (kritikalitetsvurderinger), oppbygging av risikobaserte vedlikeholdsprogram
 • IT-baserte vedlikeholdssystem, vedlikeholdsoptimalisering, vedlikeholdseffektivitet, reservedelslogistikk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som tilsettes må fremlegge gyldig helseerklæring etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet. Stillingen har videre krav til grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for arbeid på sokkelen

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og høy faglig motivasjon
 • Evne til strategisk tenkning
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Bred kontakt med ulike aktører og fagmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt
 • Gode muligheter til videre kompetanseoppbygging og utviklingsmuligheter
 • Et godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning
 • Moderne IKT-løsninger
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Moderne og innbydende kontorlokaler
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter på huset
 • Bedriftshytte ved sjøen og på fjellet

Søknadsfrist: 24. november 2018

Våre ansattegoder

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Ole Jørgen Melleby, fagleder
(+47) 51 87 35 05
Eivind Jåsund, sjefingeniør 
(+47) 51 87 35 58

SØK PÅ STILLINGEN

___________________________________________________________________________________________
Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også medvirke til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredden i kompetansen til innbyggerne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb i staten.