Gå til hovedinnhold

Kran- og løfteoperasjoner

På grunn av interne prosjekter og aktiviteter, søker vi etter en ny medarbeider med erfaring fra fagområdet kran- og løfteoperasjoner (logistikk).


Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også medvirke til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredden i kompetansen til innbyggerne. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb i staten.

Stillingen er plassert i fagområdet Logistikk og beredskap.

SØK PÅ STILLINGEN

Arbeidsoppgaver

 • Føre tilsyn med næringen
 • Deltakelse i markedsovervåking av løfteutstyr
 • Bidra til videreutvikling av løftefaglig kompetanse i etaten
 • Bidra i utvikling av regelverk og standarder
 • Gi råd og informasjon til ulike interessenter

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra høgskole, universitet eller tilsvarende med relevant fagkrets
 • Bred erfaring fra kran- og løfteoperasjoner, både fra faste og flyttbare innretninger offshore og fra landanlegg; for eksempel tilsyn, revisjoner, granskinger, standardisering, faglige utledninger, vurdering av levetider og av sammenbruddsrekkefølge, materialhåndteringsstudier, deltakelse og presentasjoner i kranfaglige fora, osv.
 • God kjennskap til mekanisk utstyr for materialhåndtering og rørhåndtering i boreområdet
 • God kjennskap til forskrifter, relevante EU direktiver, løftetekniske normer og standarder (både offshore- og land)
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Søkere bør ha minst 10 års relevant erfaring innenfor fagområdet
 • Den som tilsettes må fremlegge gyldig helseerklæring etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet. Stillingen har videre krav til grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for arbeid på sokkelen

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper og høy faglig motivasjon
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Bred kontakt med næringen og andre myndigheter
 • Gode muligheter til videre kompetanseoppbygging og egenutvikling
 • Et godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge med mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter i og utenfor huset
 • Hytte ved sjøen og på fjellet

Søknadsfrist: 24. november 2017

Våre ansattegoder

For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Jan Ketil Moberg, fungerende fagleder
Tlf. 51 87 34 91

Bjarte Rødne, Sjefingeniør
Tlf. 51 87 35 43

SØK PÅ STILLINGEN