Gå til hovedinnhold

Kommunikasjonsrådgiver

Journalist med ansvar for konferanser og brukerrelasjoner/CRM.


Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også medvirke til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Fast stilling, klar for tiltredelse.

SØK PÅ STILLINGEN

Stillingen som kommunikasjonsrådgiver er tilknyttet fagområdet Kommunikasjon og samfunnskontakt, som består av åtte medarbeidere. Miljøet er knutepunkt for Ptils eksterne kommunikasjonskanaler; som innhold og drift av våre nettsteder og sosiale mediekanaler, utarbeidelse av trykte publikasjoner, filmproduksjon og mediehåndtering. Oppgavene omfatter også planlegging og arrangering av konferanser, utstillinger og strategiske møteplasser i regi av Ptil.

Søkere bør ha erfaring med journalistisk arbeid på digitale flater og kjennskap til mediene. I tillegg kunnskap om og/eller erfaring med brukerrelasjonshåndtering (CRM).

Stillingen er todelt:

1. Vi søker en person som er utdannet journalist og/eller har erfaring fra journalistisk arbeid - spesielt skriving for nett og sosiale medier. Søkere må ha kunnskap om mediene og et konsist språk.

2.  Kommunikasjonsrådgiveren vil på sikt få ansvar for strategi, forberedelse og gjennomføring av Ptils konferanser, seminarer og overordnete arrangementer, og for å utvikle et system for dette. Søkere må ha kunnskap om brukerrelasjonshåndtering (CRM), og kunne dyrke og utvikle relasjoner over tid. Erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer er en fordel.

Vi søker en faglig sterk, ryddig, entusiastisk, usnobbete og arbeidsom kollega. Noen års yrkeserfaring vil være gunstig. Kjennskap til olje- og gassindustrien er en fordel, men ikke en forutsetning.

Arbeidsoppgaver:

 • Skrive og tilpasse artikler til våre nettsteder og sosiale medier (ptil.no og trendenskalsnus.no)
 • Skrive saker til våre trykte publikasjoner (Sikkerhet – status og signaler og Dialog)
 • Strategi, planlegging og gjennomføring av Ptils overordnete konferanser og arrangementer
 • Systematisere oppfølgingen av Ptils brukere; spesielt rettet mot deltakerne på våre arrangementer
 • Diverse arbeidsoppgaver som er underlagt fagområdet, etter behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen og/eller erfaring fra journalistikk
 • Kompetanse innen markedsføring/brukerrelasjoner/CRM
 • Perfekt norsk og god engelsk – skriftlig og muntlig
 • Kompetanse innen digital kommunikasjon
 • Solide allmennkunnskaper, gjerne kjennskap til petroleumsvirksomheten
 • Fleksibilitet og vilje til å påta seg ulike typer arbeid
 • Samarbeidsevne og -vilje
 • Ryddig hode og lett humør

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kreative og kunnskapsrike kolleger
 • Kjekt arbeidsmiljø
 • Gode lønnsbetingelser
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning

Lønn etter avtale.

Fagmiljøet ledes av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt. Den som ansettes, vil samarbeide tett med nettredaktøren og ansvarlig for administrative støttefunksjoner.

Søknadsfrist: 7. mars 2017

Våre ansattegoder

For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Tlf. 51 87 32 01, e-post: inger.anda@ptil.no

Eileen Brundtland, Kommunikasjonsrådgiver/nettredaktør
Tlf. 
51873512, e-post: eileen.brundtland@ptil.no

Øyvind Midttun, Kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 51 87 34 77, e-post: 
oyvind.midttun@ptil.no

SØK PÅ STILLINGEN