Gå til hovedinnhold

Industrielle IKT-systemer (cyber security)

Har du lyst til å være en pådriver for digital sikkerhet for industrielle IKT-systemer (cyber security)? Vi søker dyktige medarbeidere som har erfaring med IKT-sikkerhet for industriell teknologi og automasjon.


Petroleumsindustrien er i en periode med store satsinger innen IKT-sikkerhet og med økende grad av digitalisering av sokkelen. Vi har derfor behov for flere medarbeidere som ønsker å jobbe innen IKT-sikkerhet og automasjon og ønsker flere medarbeidere som kan bidra:  

- Du ønsker en variert arbeidsdag med mulighet for å påvirke morgendagens regulering og ha dialog med aktørene i næringen.

- Du synes det er spennende å fremlegge faglige temaer for forsamlinger på ulike seminarer

- Du har evne til å være detaljfokusert og se det store bildet

- Du liker å jobbe tverrfaglig og søker nye faglige utfordringer 

Kjenner du deg igjen i disse punktene ber vi deg om å søke for å bli med på laget og styrke tilsynet.

Søk på stillingen (søknadsfrist 24. april)

Arbeidsoppgaver

 • Faglig arbeid innen IKT- sikkerhet (cyber security) og automatisering knyttet til petroleumsvirksomheten
 • Oppfølging av prosjekter og aktiviteter på sokkelen og petroleumsrelaterte landanlegg  
 • Kommunikasjon og samarbeid med eksterne fagmiljøer, aktører, andre myndigheter mv.
 • Delta i utvikling av regelverk og følge opp arbeid med relevante fagstandarder
 • Planlegging og gjennomføring av tilsyn mot aktørene i næringen
 • Følge opp og eventuelt delta i granskning av hendelser og ulykker
 • Oppfølging av hendelser innen ditt fagområde

Ønskede Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole eller universitet med relevante fagkombinasjoner, eksempelvis automasjon, kybernetikk eller IKT.
 • Erfaring med IKT-sikkerhetsarbeid (cyber security) i industrielle automasjonssystemer
 • Erfaring med automasjonssystemer og instrumenterte sikkerhetssystemer
 • God kjennskap til forskrifter, normer og industristandarder
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som tilsettes må tilfredsstille kravene til helseerklæring etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet. Stillingen har videre krav til grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for arbeid på sokkelen.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig, jf Sikkerhetsloven § 8-2 " Sikkerhetsklarering".             

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og høy faglig motivasjon
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Vi kan tilby

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Bred kontakt med næringen, operatørselskap, redere, entreprenører og leverandører
 • Oppfølging av ny teknologi
 • Gode muligheter til videre kompetansebygging og utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fadderordning                   
 • Moderne og innbydende kontorlokaler 
 • Moderne IKT løsninger 
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter i og utenfor huset 
 • Bedriftshytte ved sjøen og på fjellet 

Kontaktinformasjon

Torleif Husebø
fagleder
Tlf. 51 87 32 61

Asbjørn Ueland
sjefingeniør
Tlf. 51 87 35 80
 
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også medvirker til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet med hensyn til kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb hos oss. Petroleumstilsynet jobber aktivt med IA-arbeid, som innebærer blant annet at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.