Gå til hovedinnhold

Web-tv: Presentasjoner fra storulykkeseminaret 21. mars

Ptil arrangerte 21. mars seminar om selskapsledelse og storulykkerisko. Presentasjoner og video av foredragene er nå publisert på nett.


Ptil har gjennom flere år gjennomført møter med ulike selskaper og rettighetshavergrupper hvor ledelsen har presentert hvordan de holder oversikt over og arbeider med å redusere storulykkerisiko som selskapene er eksponert for.  

På programmet stod innlegg fra en rekke toppledere innen petroleumsnæringen som delte sine selskapers erfaringer og utfordringer innenfor dette tema.

PDFer av presentasjonene finner du i høyre marg.

Merk: Statoils presentasjon er ikke tilgjengelig for nedlasting.

Fikk du ikke med deg seminaret? Se foredragene her:

(I avspilleren kan du også velge å se foredragene i fullskjermmodus)