Gå til hovedinnhold

Tilsyn – Slagentangen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 29.-30.4.2013 en tilsynsaktivitet på Slagentangen. Aktivitet var rettet mot storulykke og beredskap.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at selskapet ivaretar kravene i storulykkeforskriften, rammeforskriften, styringsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter i forbindelse med tilsynsaktiviteten.

Brev til Esso Norge AS
Tilsynsrapport – Slagentangen

Journal 2013/431