Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Troll B

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med beredskap på Troll B 26.3.2012.


Mål
Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig ledelse og styring av beredskap på Troll B.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • oppfølging av internt unntak
  • trening og øvelse for MOB-båt mannskap


Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • samtrening ved bruk av MOB-båt
  • samtrening mellom helikopterdekklag og søk & redningslag
     

Brev til Statoil
Tilsynsrapport - Troll B

Journal 2012/448