Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Oseberg feltsenter

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 26.11.-30.11.2012 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner samt etablerte forbedringstiltak innen kran- og løft på Oseberg feltsenter.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere om Statoils styring og ledelse av materialhåndtering og teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner var i henhold til relevante regelverkskrav.

I tillegg var målet å verifisere om Statoil sine etablerte forbedringstiltak på området løfteinnretninger og løfteoperasjoner var iverksatt i boreområdet.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • avviksbehandling
  • teknisk tilstand offshore kraner
  • løfteutstyr
  • kompetanse
  • lastedekk for bysse
  • Trygg Rigg prosjektet
  • Boremodul

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt.

Brev til Statoil Petroleum ASA
Tilsynsrapport - Oseberg feltsenter

Journal 2012/1403