Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Martin Linge-prosjektet

Health and Safety Executive og Petroleumstilsynet gjennomførte den 21. mai 2013 et felles tilsyn med Martin Linge-prosjektet, rettet mot prosjektstyringen av feltrørledninger og gasseksportrørledningen.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere roller og ansvar i prosjektorganisasjonen, hvordan leverandører og underleverandører kvalifiseres og styres deriblant TEPN sin etterlevelse av påseplikten og utføring av kvalitetskontroll, om grensesnittene mellom de forskjellige leveransene er avklart, hvordan prosjektets risiko identifiseres og håndteres, hvordan lærepunkter og erfaringer innad i selskapet og industrien er bearbeidet i prosjektet, og Totals forberedelser for driftsfasen.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til styrende dokumenter.

Brev til Total E&P Norge AS
Tilsynsrapport – Martin Linge-prosjektet

Journal 2013/510