Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn på Nyhamna

Petroleumstilsynet gjennomførte i tiden 12.-14.12.2011 en tilsynsaktivitet, storulykketilsyn på Nyhamna.


Mål
Målet med aktiviteten var å verifisere at Nyhamna ivaretar kravene i regelverket relatert til de utvalgte temaene innen storulykkerisiko.

Resultat
Samtalene ble gjennomført på en åpen og god måte og deltakerne var forberedte, reflekterte og ga et faglig solid og godt inntrykk.

Det ble ikke identifisert noe avvik eller forbedringspunkter i forbindelse med tilsynsaktiviteten.