Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring - Johan Sverdrup

Lundin Norway as har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Bredford Dolphin til boring og produksjonstesting på Johan Sverdrup-funnet i Nordsjøen.


Samtykket gjelder boring og produksjonstesting av brønn 16/3-5 som tilhører utvinningstillatelse 501.

Innretningens planlagte posisjon er:

  • N 58º 46' 31.59''
  • Ø 02º 42' 18.59''

Vanndypet på stedet er 111 - 117 meter.

Aktiviteten har en planlagt varighet på 21 dager, avhengig av funn.
 


Bredford Dolphin (bildet) er en tredjegenerasjon halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H-3. Innretningen ble ferdigstilt i 1976.

Bredford Dolphin er eid av Fred Olsen ASA og operert av Fred Olsens datterselskap Dolphin AS (Dolphin). Selskapet har hovedkontor i Stavanger.

Innretningen er registrert i Singapore, med DNV som klassifiseringsselskap.

Bredford Dolphin fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2007.


Brev til Lundin Norway as

Journal 2012/1500