Gå til hovedinnhold

Ledelse og storulykkesrisiko: Våkent blikk på fusjonen

Integrasjonsprosessen etter fusjonen mellom Statoil og Hydro er krevende og kompleks. Klarer Statoil å unngå at de omfattende endringene går ut over sikkerheten?


I 2009 startet Statoil arbeidet med å implementere ny driftsmodell i forretningsområdet Undersøkelse og Produksjon Norge (UPN), som omfatter aktiviteten på alle innretningene på norsk sokkel.

Endringene omfatter innføring av ny organisasjonsmodell, innføring av en rekke nye systemer og flytting av personell.

Ptil har fulgt integrasjonsprosessen tett helt siden fusjonen var et faktum i 2007, blant annet for å se til at ledelsen i selskapet styrer aktivitetene slik at endringene ikke øker risikoen for en storulykke.

Belastning
Gjennom en rekke tilsynsaktiviteter rettet mot styring av implementeringsprosjektet i UPN og mot offshorelederes arbeidsforhold, avdekket Ptil at Statoil hadde betydelige utfordringer med å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse på innretningene samt en akseptabel belastning for enkeltpersoner og grupper i implementeringsfasen.

I november 2009 ga Ptil Statoil varsel om pålegg.

- Statoil er i ferd med å gjennomføre en omfattende endringsprosess med gode ambisjoner om å hente det beste fra begge selskapene. Ptil har fulgt prosessen siden 2007 gjennom dialog med partene og har utfordret selskapet i saker som angår helse, miljø og sikkerhet, sier tilsynskoordinator Mona Haugstøyl i Ptil.

Verifikasjoner
- I implementeringsfasen konkluderte vi med at selskapet ikke hadde god nok styring med kapasitet og stedsspesifikk kompetanse. Når det gjelder ledere offshore så vi at kapasitet og/eller ressurser ikke nødvendigvis var balansert i forhold til omfanget av arbeidsoppgaver, påpeker hun.

I etterkant av Ptils varsel om pålegg vedtok Statoil flere tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet og akseptabel belastning av enkeltindivid og grupper på innretningsnivå. Selskapet bandt seg også til å kontrollere styringen av dette gjennom tilstrekkelig uavhengige verifikasjoner.

Basert på disse forpliktelsene besluttet Ptil at pålegg ikke vil bli gitt. Haugstøyl understreker at Ptil ikke kommenterer Statoils valg av driftsmodell eller dimensjonering av modellen.

- Målet har vært å følge opp at gjennomføring av implementeringsprosjektet styres i henhold til myndighetenes krav, at selskapet prioriterer sikker drift i implementeringsfasen og at forutsetninger og tiltak som ligger i beslutningsunderlaget for ny organisasjon, blir fulgt, sier tilsynskoordinatoren.

Ptils oppfølging av integrasjonsprosjektet i Statoil fortsetter i 2010.

Av Øyvind Midttun