Gå til hovedinnhold

Ledelse og storulykkesrisiko

Ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte.


Bilde fra plattform miljø

Ledelsen har et overordnet ansvar for å styre storulykkesrisiko.

Initiativ og beslutninger ledelsen står bak, definerer og påvirker betingelser som har betydning for storulykkesrisiko.

Næringen må gjøre følgende:

 • Sørge for at ledelsen – på alle nivå – prioriterer arbeidet med å redusere storulykkesrisiko.
   
 • Når flere selskaper arbeider sammen, er det sentralt at hvert selskap ivaretar sitt ansvar - for sin egen virksomhet, og for selskaper de har kontrakt med.
   
 • Oppfølging, også overfor leverandører, er sentralt for at ledelsen skal kunne ivareta sitt ansvar for å forebygge storulykker.

Vi skal i 2013:

 • Følge opp boreentreprenørene og deres ansvar i driftsfase - og hvordan de forstår og utøver dette ansvaret.
   
 • Rette oppmerksomhet mot hvordan selskapene tilpasser aktiviteter i samsvar med knapphet på kritiske ressurser som kapasitet og kompetanse.
   
 • Se på selskapenes egen oppfølging og hvordan de arbeider for å holde oversikt over egen virksomhet.