Gå til hovedinnhold

Hele oljeindustrien må lære av ulykkene

Ved åpningen av konferansen i regi av International Regulators’ Forum (IRF) sa Petroleumstilsynets direktør Magne Ognedal at lærdommen fra Deepwater Horizon-tragedien så langt viser at verken industrien eller myndighetene kan si seg fornøyd med tilstanden på norsk sokkel.


  

 

Direktør Magne Ognedal fortalte i sitt åpningsinnlegg at Petroleumstilsynet har lagt ned et betydelig arbeid i å gjennomgå erfaringene fra Deepwater Horizon-ulykken, og at målet er å ferdigstille dette arbeidet til våren.

-  Vi må bruke det denne katastrofen har lært oss til å gjøre den norske petroleumssektoren enda sikrere og mer robust, slik at vi kan forhindre store ulykker, slo Ognedal fast.

Han sa videre at Petroleumstilsynets arbeid, slik det foreløpig er oppsummert, ikke har påvist noen nye eller ukjente underliggende årsakssammenhenger. Flere av disse er de samme som i Montara-ulykken utenfor Australia. De viktigste konklusjonene i granskningene etter de to ulykkene er sammenfallende med funnene i Petroleumstilsynets granskninger av flere alvorlige hendelser i den norske petroleumsvirksomheten.

- Ulykken med Deepwater Horizon er ikke bare et anliggende for de berørte selskapene, eller avgrenset til Mexicogulfen, utblåsinger og boring på store havdyp. 

- Ulykken angår all petroleumsvirksomhet og alle aktører både nasjonalt og internasjonalt – og den må føre til forbedringer i næringen i sin helhet, understrekte Ognedal.

Ognedal utfordret deltakerne med spørsmålet om det må være slik at det må skje en ulykke for at arbeid med forbedring skal komme i gang.

- Vi må kunne bli flinkere til å bruke kunnskaper og data som vi allerede har om risikoen som er forbundet med denne type  virksomhet, til å arbeide målrettet med kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

De to katastrofene er blitt store utfordringer ikke bare for myndighetene, men også for selskaper og deres interesseorganisasjoner som OGP og IADC, og for instanser som OSPAR, G20 og EU-kommisjonen.  Alle disse har tatt utfordringene på alvor og er innstilt på å bidra for å gjøre petroleumsvirksomheten sikrere.

På konferansens første dag oppsummerte Direktør Michael Bromwich i det nyopprettede Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) de amerikanske myndighetenes respons.  Steve Walker, leder for UK Health & Safety Executive Offshore Safety Division (OSD) ga en oversikt over responsen fra myndighetene i Nordsjøregionen.  Disse ble fulgt av orienteringer fra OSPAR, G20 og EU-kommisjonen om håndteringen av petroleumsrelaterte utfordringer i disse instansene.

For Petroleumstilsynet er det viktig og nyttig å være best mulig orientert om hvordan andre lands myndig­heter, selskapene og andre aktører gjør bruk av kunnskapen om disse ulykkene, som en del av grunnlaget for å planlegge våre egne aktiviteter når det gjelder regelverksendringer og tilsyn i lys av disse erfaringene.

Petroleumstilsynet er vertskap for IRF-konferansen 4.-5. oktober, som samler over 200 deltakere fra land verden over. Dagen etter konferansen vil forumet holde sitt årsmøte, også i Stavanger.