Gå til hovedinnhold

Forebygging av storulykker - utfordringer og muligheter

OLF og Ptil sto som arrangører av et seminar den 9. november hvor næringen, tilsynet og arbeidstakerne drøftet utfordringer og muligheter de nyere operatørene med utvinningstillatelser på norsk sokkel står over for i arbeidet med å forebygge storulykker.


Dette er tredje gang OLF, sammen med Ptil, arrangerer et slikt seminar. Denne gangen ble det lagt opp til et mer åpent seminar enn tidligere og selskapsledelse, operativ ledelse, HMS-ledelse og arbeidstakerorganisasjoner var invitert til å delta.

Seminaret ble åpnet av Knut Thorvaldsen, direktør for HMS & Drift i OLF og Anne Vatten, tilsynsdirektør i Ptil. Anne Vatten understrekte at det for Ptil, er uhyre viktig at den enkelte aktør forstår eget ansvar og rolle - og har den nødvendige kapasitet og kompetanse til å håndtere risikoen i virksomheten. Samtidig viste hun til Deepwater Horzon-katastrofen, som har lært oss at enkeltkatastrofer ikke forblir regionale katastrofer, men i aller høyeste grad blir internasjonale – med konsekvenser for hele næringens omdømme.

Konferanseprogrammet (ekstern lenke) hadde forebygging av storulykker som et hovedtema, før en drøftet beredskap. Konferansen avsluttet med debatt og en diskusjon blant deltakerne.

Representanter fra ”de yngre” (i stedet for ”de små”) - hadde blant annet innlegg om samarbeid, mangfold og utfordringer – og om erfaringer fra arbeid for å forebygge storulykker. Ptil hadde også innlegg om det nye HMS-regelverket, om ledelse og storulykkesrisiko og erfaringer ved bruk av felles beredskapsressurser.

Gå til OLFs nettsted (ekstern lenke) for å se lysark fra presentasjonene.