Gå til hovedinnhold

RNNP spørreskjemaundersøkelse, landanlegg 2017

Som en del av prosjektet "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2017 er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte som jobber offshore og på landanlegg innen Petroleumstilsynets myndighetsområde.


Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. På et overordnet nivå er målet med spørreskjemaundersøkelsen å måle ansattes opplevelse av HMS-tilstanden.

For offshoreansatte er det niende gang data samles inn ved hjelp av dette spørreskjemaet, og femte gang for ansatte på landanlegg.

Utvalgte resultater fra undersøkelsen (alle vedlegg som html-filer):

Frekvenstabeller fordelt

etter arbeidsområde
etter tilknytning/aktørtype
etter tillitsverv
etter lederansvar
for hele utvalget
på årstall - 2007-2017

Sammendrag av svarene fra spørreskjemaundersøkelsen er også behandlet og kommentert i RNNP landrapport 2017.