Gå til hovedinnhold

Landrapport - 2016

Landanleggene som Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for, ble inkludert i kartleggingen i 2006.


HOVEDRAPPORT LAND - 2016

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3

 Resultater etter tema:
 Risikoindikatorer
 - Storulykke

  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskader
 Kapittel 4

  Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 4.3

  Alvorlige personskader

 Kapittel 5

  Endrede betingelser for risiko

 Kapittel 6

  Sammenstillinger:  
  Aktivitetsnivå 2016  Vedlegg A
 
 Spørreskjema  Vedlegg B