Gå til hovedinnhold

Landrapport - 2012

Landanleggene som Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for, ble inkludert i kartleggingen i 2006.


For å forenkle tilgangen til innholdet viser tabellen rapportene med direktelenker til relevante kapitler.

HOVEDRAPPORT LAND - 2012

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3
Resultater etter tema:
Risikoindikatorer
- Storulykke
  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskader
 
 Kapittel 4
 

 Risikoindikatorer
 - Barrierer mot storulykke 

 Kapittel 4.3

 Alvorlige personskader

 Kapittel 5

 Risikoindikatorer - Arbeidsmiljøfaktorer

  • støy
  • kjemisk arbeidsmiljø
  • ergonomi

 Kapittel 6

 Sammenstillinger:  
 Oversikt tabeller  Side 8
 Oversikt figurer  Side 8
  Aktivitetsnivå 2010  Vedlegg A