Gå til hovedinnhold

Landrapport - 2017

Landanleggene som Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for, ble inkludert i kartleggingen i 2006.


For å forenkle tilgangen til innholdet viser tabellen rapportene med direktelenker til relevante kapitler.

HOVEDRAPPORT LAND - 2017

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 0
 Metode  Kapittel 2
 Datagrunnlag  Kapittel 3

 Risikoindikatorer 

 Kapittel 4

 Personskader og dødulykker

 Kapittel 5

  Spørreundersøkelsen

 Kapittel 6

  Sammenstillinger:  
  Aktivitetsnivå 2017  Vedlegg A
 Spørreskjema  Vedlegg B