Gå til hovedinnhold

Løfteutstyr på boredekk: Faller i unåde

Tungt utstyr som løsner og faller på boredekk – ofte med personell i nærheten – utgjør en risiko næringen ikke kan være bekjent av. Ptil maner alle involverte aktører til et felles sikkerhetsmessig løft.


I april 2010 ga Ptil et omfattende pålegg til Statoil etter en alvorlig løftehendelse på Heidrunfeltet. Med henvisning til totalt sju tidligere alvorlige løftehendelser hvor tungt utstyr på boredekk hadde dundret i bakken, ble Statoil pålagt å gjennomgå og forbedre løfteutstyret og rutinene for løfteoperasjoner ved alle sine boreoperasjoner.

Men rett før jul smalt det i boredekket igjen. Denne gang på Njord A, hvor en 23 tonn tung slip joint (et teleskoprør) løsnet fem meter over dekket. Ingen ble skadet, men den løfteansvarlige befant seg få meter unna.

Statoil er operatør på Njord A. Boreentreprenøren KCA Deutag eier og bruker løfteutstyret.

- Hendelsen kunne fort fått et tragisk utfall, konstaterer leder for Ptils gransking av hendelsen, Sigurd Førsund.

Etter å ha vært tungt involvert i de mange løftehendelsene som har vært på norsk sokkel i en årrekke, søker han fortsatt etter svar på hvorfor næringen ikke oppnår nødvendige forbedringer.

- Én årsak kan være en utbredt holdning om at ”i boring så borer vi, vi løfter ikke”. Sannheten er imidlertid at kanskje så mye som 80 prosent av det som skjer på boredekk, er relatert til løfteoperasjoner. Da er det viktig at man tar i bruk løftefaglig kompetanse, påpeker Førsund.

Han understreker at tungt utstyr som løsner på boredekk, er et problem hele næringen må ta på alvor – og det har vært flere alvorlige hendelser utover de Statoil har vært involvert i som operatør.

Alvoret underbygges av statistikken som forteller at ni av de ti dødsulykkene som har inntruffet i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel siden 1994, har skjedd i forbindelse med løfteoperasjoner.