Gå til hovedinnhold

Industriseminar i Ptil 5. november om fallende gjenstander

Fallende gjenstander er fremdeles en stor utfordring på norsk sokkel. Petroleumstilsynet (Ptil), Samarbeid for Sikkerhet (SfS) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) inviterer derfor industrien til seminar om fallende gjenstander i Ptil 5. november 2010.


Tid: 5. november 2010, kl. 0900 - 1300

Sted: Petroleumstilsynet (lenke til kart)

Språk: Norsk

Lenke til påmelding

Industrien har opprettet en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har mandat til å komme opp med gode anbefalinger til bransjen. Arbeidsgruppen har jobbet med temaet siden januar i år og ønsker å presentere resultatene for prosjektet på industriseminaret. Videre vil industriens plan for veien videre for å bekjempe fallende gjenstander bli presentert.

Arbeidsgruppen har mottatt mange gode besvarelser fra industrien på spørreundersøkelsen som ble sendt ut i april i år. I forkant av industriseminaret, vil arbeidsgruppen arrangere en workshop hos OLF hvor fagpersoner innen HMS og kran og løft deltar for å kvalitetssikre resultater og anbefalinger arbeidsgruppen har kommet frem til. Workshopen blir arrangert 21. september.

På industriseminaret vil det bli gitt en pris til de fem beste besvarelsene i denne dugnaden.

Målgruppen for seminaret er operativt personell, ledere offshore, verneombud, sikkerhetsledere, bore og brønnpersonell, logistikkpersonell, samt base -og supplybåt ansatte.

Lenke til påmelding og mer informasjon