Gå til hovedinnhold

Kontaktpersoner for selskapene

Statoil, virksomhet til havs

Rune Solheim
Rune Solheim

Statoil (landanlegg), Esso (landanlegg), Shell (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova

Espen Landro
Espen Landro

ConocoPhillips, Shell, Eni, Engi E&P Norge AS, Dong, Lundin, Suncor, BG, DEA, Maersk, OMV, Pure E&P Norge AS

Leif J. Dalsgaard
Leif J. Dalsgaard

Flyttbare innretninger og boreentreprenører

Anne Marit Lie
Anne Marit Lie

BP, Repsol, ExxonMobil, Total, Det norske , Wintershall, Noreco, Centrica, E.ON, Idemitsu, rettighetshavere prekvalifisert som operatør, øvrige rettighetshavere

Irja Viste-Ollestad
Irja Viste-Ollestad

Andre entreprenører, Petoro

Aina Eltervåg
Aina Eltervåg