Gå til hovedinnhold

Kontaktpersoner for selskapene

Statoil, virksomhet til havs

Rune Solheim
Rune Solheim

Statoil (landanlegg), Esso (landanlegg), Shell (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova

Espen Landro
Espen Landro

ConocoPhillips, Shell, Eni, Engie E&P Norge AS, Dong, Lundin, Suncor, DEA, Maersk, OMV

Leif J. Dalsgaard
Leif J. Dalsgaard

Flyttbare innretninger og boreentreprenører

Anne Marit Lie
Anne Marit Lie

AkerBP, ExxonMobil, Wintershall, Repsol, Total, Centrica, VNG, Faroe, Point Resources, rettighetshavere prekvalifisert som operatør, øvrige rettighetshavere

Irja Viste-Ollestad
Irja Viste-Ollestad

Andre entreprenører, Petoro

Ingvil Tveit Håland
Ingvil Tveit Håland