Gå til hovedinnhold

Kontaktpersoner for selskapene

Equinor, virksomhet til havs

Rune Solheim
Rune Solheim
Tore Endresen
Tore Endresen

Equinor (landanlegg), Esso (landanlegg), Shell (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova

Espen Landro
Espen Landro

ConocoPhillips, Shell, Vår Energi, Neptune Energy Norge AS, Lundin, Suncor, DEA, OMV

Leif J. Dalsgaard
Leif J. Dalsgaard

Flyttbare innretninger og boreentreprenører

Anne Marit Lie
Anne Marit Lie

Aker BP, Wintershall, Repsol, Total, Spirit Energy, Faroe, OKEA, MOL, Wellesley, rettighetshavere prekvalifisert som operatør, øvrige rettighetshavere

Audun Kristoffersen
Audun Kristoffersen

Andre entreprenører, Petoro

Aina Eltervåg
Aina Eltervåg