Gå til hovedinnhold

Metoderapport - Vekting av hendelser på konstruksjoner og marine systemer i RNNP

Rapporten inneholder en sammenstilling og drøfting av de vekter som skal brukes i Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) på konstruksjonshendelser og marine systemer.


Dette er en oppdatering av tidligere sammenstillinger og drøftinger av de vekter som skal brukes i RNNP for konstruksjonshendelser og maritime systemer.

Oppdateringen har som formål å få oppdatert vektene ut fra flere år med data. Den forrige rapporten ble laget i 2007 (Kvitrud, 2007).