Gå til hovedinnhold

Likelydende brev: Stabilitet og ballastering

I forbindelse med ferdigstillelsen av den halvt nedsenkbare Gjøa-innretningen ble det oppdaget flere designsvakheter knyttet til ballastering og flytestabilitet. Ptil har nå sendt ut et likelydende brev med informasjon om dette til selskaper som står for driften av av halvt nedsenkbare flyttbare innretninger på norsk sokkel.


Gassfeltet Gjøa ligger i nordlig del av Nordsjøen, utenfor kysten av Sogn og fjordane.

Feltet er bygt ut med fem havbunnsrammer knyttet opp til en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning.

Statoil er operatør for utbyggingsfasen, mens GdF Suez E&P Norge overtar operatørskapet når feltet høsten 2010 blir satt i produksjon.

Statoil har i tillegg gjort en vurdering av de samme forholdene for sine egne halvt nedsenkbare produksjonsinnretninger.

Problemene med stabilitet og ballastering ble oppdaget like før Gjøa-innretningen ble tauet ut på feltet.

Det ene forholdet førte til en mindre krengning av plattformen etter en kortslutning.

Det andre forholdet var knyttet til mangelfulle stabilitetsberegninger i en eventuell skadet tilstand.

Svakhetene kunne under visse forutsetninger ha fått alvorlige konsekvenser, men ble rettet opp før Gjøa-innretningen ble tauet ut.

Ptil mener det er viktig at kunnskap om disse forholdene blir delt med andre aktører i næringen, og har nå sendt ut informasjon om dette til samtlige selskaper som står for driften av halvt nedsenkbare flyttbare innretninger på norsk sokkel, slik at det er mulig for disse å forvisse seg om at tilsvarende feilmuligheter ikke finnes på deres innretninger.