Gå til hovedinnhold

Kvalitativ studie om konstruksjons- og maritime hendelser

På bakgrunn av den negative utviklingen knyttet til rapporterte konstruksjonshendelser på norsk sokkel, samt de alvorlige hendelsene på Floatel Superior og Scarabeo 8 i 2012, satte Ptil i 2013 i gang en kvalitativ studie for å se nærmere på konstruksjons- og maritime hendelser.


Prosjektet ble rettet mot hendelser som kan lede til storulykker.

Studien konkluderer med at oppmerksomheten knyttet til risikopotensialet ved konstruksjons- og maritime hendelser ikke er stor nok.

  • For få hendelser granskes, granskingene dekker i begrenset grad sentrale årsaksforhold, og det er til dels manglende forståelse for at dette er sikkerhetskritiske hendelser.
  • Informasjonsutveksling, både mellom aktørene og de ulike fasene i en innretnings livssyklus, bør også forbedres.
  • Statusen til konstruksjonsfagene som er involvert er i tillegg svekket de senere årene.

Studien er også oversatt til engelsk, se Qualitative study of structural and maritime incidents.