Gå til hovedinnhold

Kart over vårt ansvarsområde

Last ned oversiktskart over felt, landanlegg og rørledninger som vi har myndighetsansvar for.


BIlde

For oversiktens skyld er det få detaljer på kartet utover feltenes geografiske plassering med tilhørende informasjon om feltnavn og operatør, samt rørledninger.

Kartet er myntet på den som primært ønsker en enkel oversikt over hvor olje og gass produseres og transporteres på norsk sokkel.