Gå til hovedinnhold

Temadag om robust brannsikkerhet for offshoreinnretninger

Petroleumstilsynet og SINTEF NBL (Norges branntekniske laboratorium) inviterer til temadag om brannsikkerhet for offshorekonstruksjoner.


Program

Påmelding

Påmeldingsfrist 10. oktober.

Brannsikkerhet for offshorekonstruksjoner bygger på regelverk som gir anbefalinger og stiller krav til konstruksjonsløsninger, som for eksempel motstand mot varmestråling. Sikkerhetsvurderingene er ofte basert på avanserte simuleringer og risikoanalyser.

Temadagen vil belyse og diskutere metoder som blir anvendt, og ta opp spørsmålet om pålitelighet og eventuelle usikkerheter i metodikken.

Et viktig spørsmål i den forbindelsen er hvordan eksperimentelle data bør utnyttes, for eksempel til validering av løsninger og med hensyn til muligheter for å anvende resultater fra forsøk ut over det konkrete testoppsettet.

Målgruppe
Alle som er involvert i analyser av brannsikkerhet på offshoreinnretninger
(oljeselskap, engineeringselskap, branntekniske rådgivere og risikoanalytikere – og ellers alle interesserte).

Deltakelse på arrangementet er gratis.

 

Kontaktperson hos SINTEF NBL:
Anne Steen-Hansen,

e-post: anne.steen.hansen@sintef.no

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Bjørnar Haug,

e-post: bjornar.andre.haug@ptil.no