Gå til hovedinnhold

Temadag om risikohåndtering ved integrerte operasjoner

Ptil inviterer til temadag for å presentere resultater fra et forskningsprosjekt om risikohåndtering ved integrerte operasjoner (IO).


Tid: torsdag 21. november

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Program

Påmelding

Påmeldingsfrist: 14. november 2013

Forskningsprosjektet om risikohåndtering ved integrerte operasjoner ble startet i 2008 for å utvikle kunnskap for å forstå farer og risiko ved bruk av integrerte operasjoner.

Forskningen ble finansiert av PETROMAKS programmet til Norsk forskingsråd, Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry ved NTNU og Petroleumstilsynet.

Prosjektet ble gjennomført i regi av SINTEF og NTNU og i samarbeid med MINES ParisTech.

Temadagen omhandler

  • metoder for å vurdere og forstå farer og risiko ved IO
  • strategiske og operasjonelle risikoanalyser
  • menneskelige og organisatoriske risikofaktorer i en IO-kontekst
  • IO i bore- og brønnoperasjoner
  • resilience engineering – hvordan bygge robuste organisasjoner
  • verktøy for visualisering av farekilder/risiko

Temadagen er spesielt relevant for beslutningstakere og ansvarlige for arbeidsprosesser hvor IO er sentralt, driftsansvarlige for IO, risikoanalytikere og arbeidstakerrepresentanter.

Arrangementet er gratis og vil bli holdt på norsk.