Gå til hovedinnhold

Sevesokonferansen 2014

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 10. september 2014.


Tid og sted: Quality Hotel Tønsberg 10. september 2014.

Foreløpig program

Påmelding

 

Konferansen er en viktig møteplass for virksomheter underlagt storulykkeforskriften og myndighetene som forvalter denne forskriften.

Tema for konferansen
Konferansen er i år en endags konferanse. Hovedtema er ”Seveso III-direktivet og ny storulykkeforskrift” .

Programmet er satt sammen av en programkomité bestående av representanter fra Dynea ASA, Arbeidstilsynet og DSB (koordinerende myndighet for storulykkeforskriften).

Formål og målgruppe
Myndighetene som forvalter storulykkeforskriften ønsker å ha en god dialog med virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften. Konferansen skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll, og er en møteplass for: