Gå til hovedinnhold

Seminar: Risiko ved subsea gassutslipp

Petroleumstilsynet (Ptil) og SINTEF inviterer til seminar om risiko ved subsea gassutslipp, med spesielt fokus på hvordan gassen stiger til overflaten. Seminaret holdes i Stavanger 27. mai 2015.


Foto av detalj på offshoreinnretning

Tid: 27. mai 2015, kl. 10-14.45.

Sted: Petroleumstilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger.

Program

Meld deg på her (frist 20. mai).

Seminaret er gratis og foredragene holdes hovedakelig på engelsk.

I 2004 skjedde to alvorlige hendelser på norsk sokkel relatert til gassutblåsing under vann: Hendelsen på Snorre A 28. november 2004 og rørbruddet på eksportledningen mellom Jotun A og Statpipe A 20. august 2004. Begge disse hendelsene ble gransket av Ptil.

På et seminar hos Ptil i 2006, hvor industri og konsulentselskaper som jobbet med problemstillingen deltok, var konklusjonen at det var et gap i industriens kunnskap om gassutslipp under vann.

Sintef satte i 2013 i gang forskningsprosjektet Advanced Modelling Tool for Investigations of Subsea Gas Release (SURE). Det er resultatet av dette arbeidet som nå presenteres seminaret 27. mai 2015.

Målgruppe
Seminaret er rettet mot forskning, tekniske og operasjonelle faglige enheter i hele petroleumsnæringen: operatørselskap, redere og entreprenører. Foredragene holdes i hovedsak på engelsk.

Meld deg gjerne på allerede nå. Frist for påmelding er 20. mai 2015.

Seminaret er gratis og finner sted i Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger, onsdag 27. mai klokken 10.00–15.00.

Kontaktperson i Ptil
Odd Tjelta, e-post: odd.tjelta@ptil.no

Kontaktperson hos Sintef
Jan Erik Olsen, e-post: Jan.E.Olsen@sintef.no