Gå til hovedinnhold

Seminar om styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager

Petroleumstilsynet inviterer til seminar om styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager 30. november 2016.


Tid: 30. november kl. 09.00-15.45

Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger

Seminaret er gratis.

Mer info om program og påmelding kommer.

Petroleumstilsynet har de siste årene hatt økt fokus på styring av risiko for utvikling av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Vi erfarer at det er behov for mer kunnskap på dette området og for økt kompetanse innenfor forskningsbaserte metoder for risikovurdering. 

I tider med effektiviseringer og kostnadskutt er det viktig å opprettholde fokus på forebygging av muskel- og skjelettplager og på hvordan dette kan gjøres kostnadseffektivt.

Tema for seminaret:

Foredragsholdere er blant andre prof. Svend Erik Mathiassen og med.dr. Per Lindberg fra Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Centrum för belastningsskadeforskning og
seniorforsker dr.med. Bo Veiersted, gruppeleder arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser ved avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi på Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Målgruppe
Seminaret er rettet mot HMS-personell, beslutningstakere/ledere og vernetjeneste

Kontaktpersoner:
Anne Sissel Graue, anne.sissel.graue@ptil.no
Brit Gullesen, brit.gullesen@ptil.no