Gå til hovedinnhold

Seminar om arbeidsmiljø

Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i petroleumsvirksomheten?


Tid: 7. februar 2019 kl. 10-15
Sted: Valhall, Petroleumstilsynet

Seminaret er gratis.

Program

Påmelding

 

For at forebyggende arbeid skal virke, kreves både kunnskap og forståelse. Petroleumstilsynet og STAMI ønsker velkommen til seminar hvor forskere, forelesere og partene  belyser viktige perspektiver når man skal ta det neste steget i arbeidet med arbeidsmiljøet.

For at forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal virke, kreves det kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktig og mest relevant for din arbeidsplass, og det kreves forståelse for hvordan man kan jobbe med det.

Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. Gevinstene av forebygging blir ikke realisert gjennom velferdsgoder og sosiale tiltak, men gjennom det arbeidet vi utfører hver dag.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker, er en god investering – både for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten

Partene i petroleumsvirksomheten og representanter fra selskapene stiller opp for å gi sine innspill til hvordan vi kan jobbe enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø. Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI bidrar også i samlingen.

Les mer om samlinger ulike steder i landet på STAMIS nettsted.

Påmelding og praktisk informasjon:
Åse Ohrstrand Larsen
E-post: Ase.Larsen@ptil.no
Telefon: 51 87 32 74