Gå til hovedinnhold

Seminar: Kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet arrangerer seminar i Oslo 7. februar 2019 for å belyse dagens praksis for bruk av kjemikalier og diskutere nye muligheter som kan bidra til gode HMS-løsninger.


Bilde av kjemikalier

Tid: 7. februar 2019 klokka 9-15.30

Sted: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo

Arrangør: Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet

Påmelding

Detaljert program kommer

 

 

Kjemikaliene er nødvendige for å opprettholde normal operasjon og ivareta sikkerheten. Samtidig kan lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier være en utfordring for både helse og miljø.

En helhetlig løsning for å redusere HMS-risiko må ivareta alle disse aspektene.

Vi stiller følgende spørsmål:

Hvordan møter selskapene kravene som myndighetene stiller til bruk av kjemikalier?
Kan dagens praksis forbedres slik at valg og bruk av kjemikalier optimaliseres med tanke på helse og miljø, uten at det går på bekostning av sikkerheten?
Kan nye metoder og teknologiutvikling bidra til å oppnå mål om lavere kjemikalieforbruk og redusert risiko?

Seminaret retter seg mot: 

Kontaktpersoner:
Miljødirektoratet: Eirin Sva Stomperudhaugen
Epost: Eirin.Sva.Stomperudhaugen@miljodir.no

Petroleumstilsynet: Anne Mette Eide
Epost: anne.mette.eide@ptil.no