Gå til hovedinnhold

Risikoforståelse - nøkkelen til bedre risikoanalyser og -styring

Hva kan forskning og Petroleumstilsynets nye risikodefinisjon gi næringen av ny innsikt og forbedret praksis?


Tid: Tirsdag 30. mai 2017

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Påmelding 

Program

Arrangementet er gratis. Presentasjonene blir gitt på norsk.

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. De som likevel kommer i egen bil, må hente parkeringstillatelse i resepsjonen.

Norges forskningsråds Petromaks 2-prosjekt "Forbedrede riskikoanalyser for å bedre ta hensyn til kunnskap og overraskelser (sorte svaner)", avsluttes etter fire år med omfattende arbeid. Prosjektet, som har vært ledet av professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger, handler i stor grad om risikoforståelse og hvordan vi kan bedre denne gjennom å tenke annerledes når det gjelder risiko: Risiko er ikke bare sannsynligheter og tall - like viktig er usikkerhet og kunnskap. Petroleumstilsynets nye risikodefinisjon utrykker det samme.
 
Men hva betyr dette for det praktiske sikkerhetsarbeidet? Det er hva dette seminaret har som tema.
 
Dette er temaer vi vil diskutere på seminaret. Mange av hendelsene vi har hatt i petroleumsvirksomheten de siste
årene har vist at det nettopp er manglende risikoforståelse som er utfordringen.