Gå til hovedinnhold

Ny kunnskap om Barentshavet

Petroleumstilsynet arbeider med en rekke prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling om nordområdene. Nå er rapporter fra tre av prosjektene publisert. Rapportene presenteres i et åpent fagmøte hos Ptil 1. februar 2017.


Tid: 1. februar kl. 13.00 -15.30

Sted: Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger

Fagmøtet er gratis. 

Påmelding (frist 29.01.17)

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. De som likevel kommer i egen bil, må hente parkeringstillatelse i resepsjonen.

Økende aktivitet i nordområdene, knyttet til leteboringer og videreutvikling av større funn, har satt nordområdene i søkelyset det siste årene. Samtidig har det vært mye diskusjon om næringen har nok kunnskap om HMS-utfordringene i disse områdene.

- Til tross for at næringen har gjort mye for å tette kunnskapshullene de siste årene, har Ptil sett behov for å innhente mer kunnskap. Vi identifiserte derfor flere områder der vi selv ville sette i gang prosjekter for kunnskapsinnhenting, forteller fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

Ptil har mottatt 20 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet og 8 millioner kroner fra Utenriksdepartementet for å gjennomføre arbeidet. Det er definert omlag 15 prosjekter i arbeidet, som pågår fram til 2019. 

Nå deles de tre første prosjektrapportene med næringen:

Fagmøte 1. februar
For å presentere de tre rapportene, inviterer Ptil selskapene og arbeidstakerorganisasjonene til en egen fagdag 1. februar 2017.

Program