Gå til hovedinnhold

"Næring for læring"

Oppfølging av storulykker og alvorlige hendelser var knaggen da Ptil satte i gang et toårig prosjekt for å øke kunnskapen om organisatorisk læring. Nå presenteres hovedresultatene fra kunnskapsprosjektet på et industriseminar hos Ptil 27. november.


Bilde av treet Yggdrasil

Tid: 27. november 2013

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Påmelding

Program

Spørsmål om påmelding kan rettes til:

Åse Ohrstrand Larsen
ase.larsen@ptil.no
tlf. 51 87 60 89

Petroleumsvirksomhet er forbundet med storulykkesrisiko. Risiko skal reduseres. Operasjoner med høy risiko og storulykkespotensial skal gis særskilt oppmerksomhet. Organisatorisk læring utgjør en sentral forutsetning for å lykkes med dette.

Det er viktig å være i forkant. Å starte organisatoriske læringsprosesser kun etter hendelser, har vist seg å være både svært kostbart og farlig. Organisatorisk læring er ikke noe ekstraordinært som kun foregår etter hendelser eller ulykker. Læring foregår hele tiden.

Seminaret byr på spennende innlegg fra sentrale aktører i petroleumsvirksomheten om systemer og prosesser som bidrar til læring.  Det vil også ble presentert hovedresultater fra vårt kunnskapsprosjekt om «Kultur og system for læring»  og Ptil’s nye temahefte på organisatorisk læring vi bli lansert.

Seminaret er relevant for alle som er opptatt av å fremme læring både i eget selskap og i næringen.

Seminaret holdes hos Ptil (Valhall) og er gratis.

Kontaktinformasjon i Ptil:
Jorunn Elise Tharaldsen
jet@ptil.no
tlf. 51 87 67 81

Rolf H. Hinderaker
rolf-h.hinderaker@ptil.no
tlf. 51 87 67 62