Gå til hovedinnhold

Korrosjon under isolasjon

Ptil inviterer til fagdag om korrosjon under isolasjon 7. juni i Stavanger.


Tid: Torsdag 7. juni kl. 09.00-14.00

Sted: Park Inn by Radisson Stavanger Hotel, Lagaardsveien 61

Påmeldingsfrist: 1. juni 2018

KUI-dagen er gratis.

Her kan du melde deg på

Petroleumstilsynet arrangerer et spennende fagseminar om korrosjon under isolasjon (KUI) på Park Inn by Radisson Stavanger Hotel.

KUI er identifisert som rotårsak for flere alvorlige hendelser med storulykkespotensiale.

Målet med fagdagen er å informere om erfaring og pågående aktiviteter, stimulere til diskusjon og læring. Vi legger opp til deltagelse fra fagpersoner innen prosess, teknisk sikkerhet, vedlikehold, materialteknologi og leverandørindustri. Det blir satt av tid til diskusjon etter hver presentasjon.

Program:

08:30 – 09:00  REGISTRERING (kaffen står klar)

09:00 – 09:15  Åpning av KUI-dagen
                        Geir Løland, Petroleumstilsynet

09:15 –09:45  Hvorfor isolasjon og hvorfor er vi opptatt av KUI, krav i regelverket og erfaring fra tilsyn
                        Sandra Gustafsson/Morten A. Langøy, Petroleumstilsynet

09:45 – 10:15  Hva er historisk benyttet av isolasjonssystemer og hva er erfaringene
                         Øyvind J. Ryen, Oceaneering

10:15 – 10:30  PAUSE

10:30 – 11:00  Aktiviteter hos operatørene for å redusere korrosjonsproblemene
                        Tor Inge Lorentzen, ConocoPhillips

11:00 – 11:30  Kompetent utførelse - den beste forsikring for kvalitet og unngå KUI
                        Andrew Greig, Ztrong

11:30 – 12:15  LUNSJ

12:15 – 12:45  JIP – Risikobasert inspeksjon for KUI
                        Thom Fosselie, DNVGL

12:45 – 13:15  Krav fra prosess til isolasjon og ny revisjon av NORSOK M-004
                         Sissel Widerøe, Equinor

13:15 – 14:00  Status and initatives on CUI in the UK
                         Christoffer Scales, HSE

14:00 - 14:15   Oppsummering


I forlengelsen av KUI-dagen vil Norsk Korrosjonsteknisk Forening arrangere et materialseminar med start 7. juni kl. 14.00 og 8. juni (egen påmelding til dette i regi av NKF).

Kontaktperson i Ptil:
Sandra Gustafsson, sandra.gustafsson@ptil.no