Gå til hovedinnhold

Konstruksjonsdagen 2018

Ptil ønsker velkommen til Konstruksjonsdagen mandag 27. august 2018.


Tid: Mandag 27.8.2018 kl.09.00 - 15.00

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Påmelding

Påmeldingsfrist:
21. august 2018

Arrangementet er gratis.

Presentasjonene blir gitt på norsk.

Vi har begrenset antall parkeringsplasser, så vi anbefaler offentlig transport. Kommer du med egen bil - husk å oppgi registreringsnummeret på bilen din i resepsjonen.

Alle deltakere må ta med gyldig ID (førerkort, bankkort eller pass) til innregistreringen.

Målet med Konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å spre erfaringer i industrien.

I programmet i år vil vi har flere foredrag om nordområdene. Vi vil også være innom tema som hydrodynamikk, langtidsanalyser av air gap på halvt nedsenkbare innretninger, Aasta Hansteen og regelverksendringer.
Arrangementet vil ha et faglig fokus med tid avsatt til diskusjon og innspill.

Program:

08.30  Registrering

09.00  Velkomst og praktiske forhold
Sentrale utfordringer innen konstruksjonssikkerhet og hovedtemaet for 2018: «Sikkerhet er et verdivalg»

09.15  Endringer i Sjøfartsdirektoratets byggeforskrifter – innføring av 10-4-krav
Andreas Otterå, Sdir

09.35  Oppdatert NORSOK N-005
Gerhard Ersdal, Ptil

10.00  Erfaringer med Aasta Hansteen
Henning Selstad, Equinor

10.20  Pause

10.35  Hydrodynamiske utfordringer
Odd Faltinsen, NTNU

11.30  Lunsj

12.15  Langtidsanalyser av air gap på halvt nedsenkbare innretninger
Aker Solution

12.45  Nordområdene
Sveinung Løset, NTNU

13.45  Pause

14.00  Dimensjoneringen av Johan Castberg FPSO mot sjøis
Kenneth Johannessen Eik, Equinor

14.30  Nordområdene – analyser av kollisjoner mellom isfjell og semier
Audun Kristoffersen, Ptil

14.55  Avslutning
Geir Løland, Ptil

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Marita Halsne, marita.halsne@ptil.no
Arne Kvitrud, arne.kvitrud@ptil.no