Gå til hovedinnhold

Konstruksjonsdagen 2015

Petroleumstilsynet ønsker velkommen til Konstruksjonsdagen torsdag 27. august 2015.


Tid: 27. august 2015
 
Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger
 
Arrangementet er gratis.
 
 
Arrangementet har til hensikt å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å spre erfaringer i industrien.
 
Programmet legger opp til presentasjoner av erfaringer fra design og drift, utvikling av standarder og forskning om både nye og eksisterende konstruksjoner. Arrangementet vil ha et faglig fokus, med tid avsatt til diskusjon og innspill.
 
Hvis du har forslag om temaer som bør belyses i dette arrangementet, tar vi gjerne i mot slike forslag. Send oss i så fall en kort beskrivelse. Fokus på konstruksjonssikkerhet er sentralt.
 
Meld deg på nå
 
Se program
 
 
Arrangementet er gratis.
 
Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Gerhard Ersdal, gerhard.ersdal@ptil.no
Arne Kvitrud, arne.kvitrud@ptil.no
Marita Halsne, marita.halsne@ptil.no