Gå til hovedinnhold

Konferanse om eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier er et viktig element i kjemikalieregelverket, REACH. Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Petroleumstilsynet inviterer virksomheter som bruker kjemikalier til konferanse om temaet 24. oktober.


Når: Fredag 24. oktober kl. 10.00-15.40.

Hvor: Miljødirektoratets konferansesenter i Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo. Dette ligger rett ved Helsfyr T-basestasjon og bussholdeplass, hvor blant annet SAS-flybussen stopper.

Konferansen er gratis.

Program

Påmelding innen 15. oktober 2014. Påmeldingen skjer på Norsk Industris hjemmesider.

Konferanse om eksponeringsscenarier arrangeres i Oslo. Representanter fra industrien, norske myndigheter og ECHA, det europeiske kjemikaliebyrået, er foredragsholdere.

Konferansen
Konferansen er beregnet på virksomheter som bruker kjemikalier og som trenger å forstå og bruke eksponeringsscenarier i HMS-arbeidet. Det er en fordel å ha litt kjennskap til temaet fra før, men det er også satt av tid til spørsmål og diskusjon. Konferansen bygger på tilsvarende arrangement som ble gjennomført i 2013.

Program
Last ned program og meld deg på. Konferansen er gratis.

Hva er REACH?
Det europeiske kjemikalieregelverket REACH om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. REACH-forordningen er gjennomført i REACH-forskriften og innebærer felles registrering og regulering av nye og eksisterende kjemiske stoffer. Miljødirektoratet er ansvarlig nasjonal myndighet i Norge.

Hva er eksponeringsscenarier?
Eksponeringsscenarier er et viktig element i REACH. De beskriver sikker bruk, og dermed hvordan arbeidstakere, forbrukere og ytre miljø beskyttes gjennom hele stoffets livssyklus. Konferansen Konferansen er beregnet på virksomheter som bruker kjemikalier og som trenger å forstå og bruke eksponeringsscenarier i HMS-arbeidet. Det er en fordel å ha litt kjennskap til REACH og eksponeringsscenarier fra før, men vi har også satt av tid til spørsmål og diskusjon.