Gå til hovedinnhold

Innleide arbeidstakere - ressurs eller utfordring?

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet inviterer til seminar om bruk av innleie i verftsindustrien og petroleumsnæringen 12. februar 2015.


Påmeldingsfrist: 5.februar 2015 

Sted: Petroleumstilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

Tidspunkt: 
12. februar 2015

Påmelding

Program

 

Tilsynsmyndighetene (Ptil og Arbeidstilsynet) har de siste årene jobbet med å få bedre oversikt over omfang og bruk av innleide arbeidstakere i verftsindustrien og petroleumsnæringen, og hvordan disse følges opp på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Arbeidet har vært utført i samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU, FAFO og Safetec, og en viktig del av arbeidet har vært å se om risiko og styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko er annerledes for fast ansatte enn for innleid personell.

På bakgrunn av det arbeidet som er gjort og den kunnskapen som har kommet fram, inviterer Ptil og Arbeidstilsynet til et åpent fagseminar om teamet innleide arbeidstakere torsdag 12. februar 2015.

Seminaret arrangeres hos Ptil i Stavanger.

Last ned program for seminaret og meld deg på. Det er gratis å delta.

Kontaktperson i Ptil:
Åse Ohrstrand Larsen, seniorkonsulent
åse.larsen@ptil.no