Gå til hovedinnhold

Har du scenarieskrekk? Konferanse om eksponeringsscenarier

Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Petroleumstilsynet inviterer virksomheter som bruker kjemikalier til konferanse om eksponeringsscenarier.


Tid: 17.10 kl. 10.00 - 15.20

Sted: Miljødirektoratets konferansesenter på  Helsfyr i Oslo

Program

Påmelding (ekstern lenke)

Påmeldingsfrist 10. oktober 2013

Hva er eksponeringsscenarier?
Eksponeringsscenarier er et viktig element i det europeiske kjemikalieregelverket REACH. De beskriver sikker bruk, og dermed hvordan arbeidstakere, forbrukere og ytre miljø beskyttes gjennom hele stoffets livssyklus.
 
Konferansen
Konferansen er beregnet på virksomheter som bruker kjemikalier og som trenger å forstå og bruke eksponeringsscenarier i HMS-arbeidet. Det er en fordel å ha litt kjennskap til REACH og eksponeringsscenarier fra før, men vi har også satt av tid til spørsmål og diskusjon.
 
Konferansen arrangeres hos Miljødirektoratet i Oslo. Deltakelse er gratis.