Gå til hovedinnhold

Flyttbarekonferansen 2018

Norges Rederiforbund, DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet inviterer til Flyttbarekonferansen 2018. Tema for dagen: Energieffektivisering - flyttbare innretninger.


Tid: 11. april 2018

Sted: Scandic Stavanger Airport, Sola

Sett av datoen!

Endelig program og påmeldingslink legges ut senere.

Programmet er et samarbeid mellom Norges Rederiforbund, DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet.

Disse holder innlegg:

Målgruppe
Nøkkelpersonell fra operatørselskaper, rigg– selskaper, myndigheter, leverandører, og alle som arbeider med drift, operasjon, prosjek­tering, konstruksjon, sikkerhet, opplæring med mer innenfor flyttbare innretninger/ rigger.