Gå til hovedinnhold

Beredskapskonferansen 2018

Hold av datoene (29) 30-31.mai for en spennende faglig og sosial konferanse i Stavanger.


Beredskapskonferansen 2018 arrangeres på Hotel Clarion Stavanger i sentrum av Stavanger. Konferansen arrangeres for 9. gang. Vi starter også i år med en uformell samling kvelden før konferansen før vi går inn i 2 dager med faglig påfyll for personer, bedrifter og organisasjoner med interesse for beredskapsfaglige spørsmål. 

Tema 1: Beredskap på norsk sokkel
Olje og gassnæringen har de siste år vært i en krevende situasjon med nedbemanninger og lav aktivitet. Er sikkerhet og beredskap fortsatt godt nok ivaretatt med de aktivitetsnivået vi ser foran oss?

Tema 2. Trusselbildet nasjonalt og internasjonalt
Industri og samfunn utfordres av en mer usikker verden der krefter både i det digitale rom og fysisk kan komme til å skade viktige interesser gjennom uønskede aktiviteter. Hvordan håndteres dette av selskaper og myndigheter?

Til konferansen kommer spennende foredragsholdere med omfattende kompetanse innen sine fagfelt. Vi har gleden av å presentere; 

  • Direktør Anne Myhrvold fra Ptil
  • Professor Geir Sverre Braut fra UIS
  • Fagsjef HMS og standarisering Aud Nistov fra Norsk olje og gass
  • Forbundsleder Frode Alfheim fra IndustriEnergi
  • Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten og Generalløytnant i Hæren
  • Sissel Haugdal Jore, Senterleder og førsteamanuensis SEROS (Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet) ved UIS
  • Svein Anders Eriksson, Sjefingeniør Ptil
  • Are Jacobsen, Security Manager, Gassco
  • Lilly Pijnenburg Muller, Research Fellow Norwegian Institute of International affairs (NUPI), Security and Defence Group