Gå til hovedinnhold

Arctic Safety Summit 2015

Ptil og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet inviterer til fag- og forskningskonferanse i Tromsø 29.-30. oktober 2015.


Bilde av frosset ansikt med Arctic Safety Summit logo

Tid: 29.-30. oktober 2015

Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø

Påmeldingsfristen har gått ut.

Program

Deltakerliste

Se program for topplederkonferansen 28. oktober

Deltakerliste topplederkonferansen

Som et ledd i Ptils satsing på Barentshavet, arrangerer vi en tredagers-konferanse der målet er å se mulighetene for området i sammenheng med de sikkerhetsmessige aspektene. Overordnet blikk, status, behov, erfaringer og utfordringer i Arktis er stikkord for summiten.

29. og 30. oktober: Fag- og forskningskonferanse i samarbeid mellom Ptil og Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet

Vi har satt sammen et spennende program, som belyser sentrale aspekter og utfordringer ved petroleumsvirksomhet lengst nord på norsk sokkel. I tillegg gjør vi opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som er under arbeid.

Blant foredragsholderne er Brian Salerno (Buerau of Safety and Environmental Enforcement, USA), Mike Tipton (professor, University of Portsmouth, UK), Anne Myhrvold, direktør, Ptil) og Aud Nistov (fagsjef HMS, Norsk olje og gass) – sammen med en rekke andre.