Gå til hovedinnhold

Arctic Safety - managing risk in the high north

Fredag 1. november samles toppledere fra petroleumsnæringen i inn- og utland til konferanse hos Petroleumstilsynet (Ptil) om risikostyring og forsvarlig petroleumsvirksomhet i nord.


Tid: Fredag 1. november kl. 9-15

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger

Program

Konferansen er rettet mot inviterte toppledere i næringen.

Presse
Konferansen er åpen for pressen. Ta kontakt for mer informasjon og akkreditering.

Hensikten med konferansen Arctic Safety – managing risk in the high north er å etablere en arena hvor sentrale aktører og myndigheter, både nasjonale og internasjonale, møtes for erfaringsoverføring om sikkerhet i petroleumsvirksomheten i nord.  Konferansen er rettet mot inviterte toppledere i næringen.

Topptungt program
Åpningsforedraget på konferansen holdes av Helge Lund, konsernsjef i Statoil. Andre toppsjefer fra operatørsiden er Tor Arnesen fra A/S Norske Shell og Meg O'Neill fra ExxonMobil Norge. Riggnæringen  er representert ved Transoceans Asbjørn Olsen.

Arbeidstakernes syn på sikkerhet i nordområdene presenteres av Frode Alvheim, nestleder i IndustriEnergi, mens Jim Fox fra det kanadiske National Energy Board presenterer kanadiske myndigheters perspektiver. 

Ptil er representert ved både direktør Anne Myhrvold og fagleder Svein Anders Eriksson. De vil snakke om henholdsvis myndighetenes krav og forventninger til aktiviteten og aktørene i nord, og standardisering som verktøy for samarbeid for sikkerhet.

Industrien må samarbeide
For Ptil er konferansen også en anledning til å sette søkelyset på samarbeid som nøkkelen til god sikkerhet i nordområdene. Ptils fremste ekspert på nordområdene, Arktis og Barentshavet, Sigurd Robert Jacobsen, utdyper:

- Nå begynner vi å gå virkelig langt nord og beveger oss meget langt fra land. Det betyr at oljeselskapene må samarbeide. Riggselskapene må samarbeide. Selskapene må ta ansvar, og det må skje nå, sier han.

- Utvikling av god sikkerhet i nord er et felles ansvar som eies av industrien. Uten samhandling og avtaler aktørene imellom, vil vi neppe lykkes med de planlagte aktivitetene i Barentshavet. Dette gjelder for både letefasen og utbyggingsfasen. Selskapene må spesifikt samarbeide om samtidige leteboringer i de samme områdene for å møte regelverkets krav, påpeker han.

Presse
Konferansen er åpen for pressen. Ta kontakt for mer informasjon og akkreditering.

Kontaktperson:
Øyvind Midttun, pressekontakt
Tlf. 51 87 66 48
E-post: oyvind.midttun@ptil.no