Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsmyndigheter vil ha tettere samarbeid

På et ekstraordinært møte i Washington DC denne uken vedtok International Regulators Forum (IRF) å styrke samarbeidet om erfaringsdeling og oppfølging av petroleumsvirksomheten.


IRF er et uformelt, men likevel viktig forum for samarbeid mellom myndigheter som regulerer sikkerheten i offshore olje- og gassindustrien i ulike land og provinser verden over.

IRF ble etablert i 1994 av en gruppe myndigheter som ønsker å fremme en felles forståelse av saker som angår sikkerhet, helse og miljø.

Medlemsland: Australia, Brasil, Canada, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia og USA.

Les mer om IRF
 

Sikkerhetsmyndigheter fra åtte land var tilstede i møtet, som kom i stand etter initiativ fra Ptil. Møtet ble av praktiske grunner lagt til Washington DC hvor de amerikanske sikkerhetsmyndighetene har sitt hovedkontor og hvor flere av granskningskommisjonene i forbindelse med Deepwater Horizon-katastrofen holder til.

Fra Petroleumstilsynet deltok blant andre direktør Magne Ognedal.

Felles strategi
I møtet vedtok IRF å arbeide for en felles strategi for oppfølging av petroleumsvirksomheten i de enkelte medlemsland, blant annet aktivt dele erfaringer og kunnskap om sikkerhetskritisk utstyr, som utblåsningsventiler (BOP), og andre operasjonelle forhold.

IRF vedtok også å fortsette arbeidet med å styrke erfaringsdeling over landegrenser når det gjelder ny kunnskap og nye initiativ som de enkelte medlemsland tar.

Pressemelding fra IRF (engelsk versjon)

Oppfølging
Det er første gang i IRFs 17 år lange historie at det innkalles til et slikt ekstraordinært møte. Bakgrunnen for at Ptil tok initiativ til å avholde møtet var de alvorlige hendelsene som har rystet oljebransjen siste året, blant annet Deepwater Horizon-katastrofen i Mexicogolfen og Montara-utblåsningen utenfor Australia.

For Ptil har det vært viktig å få anledning til å diskutere hvordan disse hendelsene blir fulgt opp av sikkerhetsmyndighetene i andre deler av verden. Det er i tillegg viktig å få en oversikt over hvilke tiltak og prosjekter som er på gang hos medlemslandene.

Dette vil også bli tema for diskusjon på det neste ordinære medlemsmøtet i IRF, som arrangeres i Vancouver i Canada i midten av oktober.