Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsmyndigheter møtes om oljekatastrofen i Mexicogolfen

International Regulators Forum (IRF) avholder et ekstraordinært møte i Washington DC i september i år, etter initiativ fra Petroleumstilsynet. Bakgrunnen er oljeutblåsningene utenfor kysten av Australia i august 2009 og i Mexicogolfen i april i år.


IRFs logo

IRF er et uformelt, men likevel viktig forum for samarbeid mellom myndigheter som regulerer sikkerheten i offshore olje- og gassindustrien i ulike land og provinser verden over.

IRF ble etablert i 1994 av en gruppe myndigheter som ønsker å fremme en felles forståelse av saker som angår sikkerhet, helse og miljø.

Medlemsland: Australia, Brasil, Canada, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia og USA.

Les mer om IRF

Sikkerhetsmyndighetene møtes 8. – 9. september, og det er første gang i IRFs 17 år lange historie at det innkalles til et slikt ekstraordinært møte.

- Vi tok initiativ til dette møtet fordi vi mener det nå er viktig å få diskutert hvordan de store utblåsningene vi har sett i petroleumsvirksomheten det siste året blir fulgt opp av sikkerhetsmyndighetene i andre deler av verden. Det er i tillegg viktig å få en oversikt over hvilke tiltak og prosjekter som er på gang hos medlemslandene, sier direktør i Petroleumstilsynet (Ptil), Magne Ognedal.

Oljeutblåsningene utenfor kysten av Australia i august 2009 (Montarafeltet) og i Mexicogolfen (Macondofeltet) vil også bli belyst og diskutert på den store internasjonale sikkerhetskonferansen som IRF arrangerer i Vancouver, Canada i oktober i år (lenke til konferanseinfo).

Møtet i DC vil derfor også være viktig i forbindelse med å forberede denne konferansen.

Godt samarbeid
Responsen på Ptil-initiativet har vært entydig positiv; samtlige medlemsland har meldt sin ankomst – og stiller både med toppledelse og fagekspertise innen brønnsikkerhet.

Av praktiske grunner er møtet lagt til Washington DC hvor de amerikanske sikkerhetsmyndighetene har sitt hovedkontor og hvor flere av granskningskommisjonene holder til.

Ptil har i mange år hatt et nært forhold til vår amerikanske søstermyndighet*, men har avventet direkte kontakt til den mest kritiske fasen med å håndtere utblåsningen etter at boreinnretningen Deepwater Horizon forliste, var over.

* Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE) - tidligere Minerals Management Service (MMS) 

- Nå når brønnen ser ut til å være under kontroll, er tiden moden for å få mer kunnskap om hendelsen og om hvordan andre myndigheter har reagert, sier Ognedal.

Prosjektgruppe i Ptil
Ptil har etablert en egen prosjektgruppe (lenke) på bakgrunn av katastrofen på Deepwater Horizon i Mexicogolfen. Det overordnete målet med arbeidet er å systematisere og vurdere erfaringer og granskinger etter storulykken, slik at disse kan bidra til læring og forbedring på norsk sokkel.

Denne arbeidsgruppen har foreløpig identifisert brønnintegritet, brønndesign/brønnkonstruksjon og metodene som ligger til grunn for å avverge og stanse en eventuell undervannsutblåsing i Norge som sentrale områder å følge opp.

- Vi er nå svært interessert i å få en oversikt over hvilke grep våre kolleger i andre land har gjort i lys av disse utblåsningene. I tillegg til å utveksle informasjon om hvilke tiltak vi har iverksatt hver for oss, er det naturlig for IRF-medlemmene å vurdere om vi skal iverksette felles initiativ eller prosjekter der vi ser at vi har felles utfordringer og mål, sier Ognedal.

Han understreker samtidig at selv om IRF-samarbeidet legger til rette for utveksling av fakta og diskusjoner rundt hvordan sikkerhetsmyndighetene best kan håndtere aktuelle sikkerhetsutfordringer, må hvert enkelt medlemsland på selvstendig grunnlag vurdere eventuelle konsekvenser for egen virksomhet.